Diagnostyka ortodontyczna

Najlepszym czasem dla rozpoczęcia właściwego leczenia ortodontycznego wad zgryzu, których powstania nie udało się uniknąć, jest końcowy okres wymiany zębów mlecznych na stałe.

Leczenie rozpoczęte we właściwym okresie, dobrze zaplanowane i prowadzone przy użyciu odpowiednich do rodzaju wady metod nie powinno trwać dłużej niż 1.5 do 2.5, 3 lat .Do wykorzystania jest cały arsenał aparatów.

Żeby jednak prawidłowo zaplanować leczenie ortodontyczne tzn. rozpoznać z jakiego rodzaju nieprawidłowościami mamy do czynienia:

  • czy to kwestia tylko złego ustawienia zębów,
  • czy też może nieprawidłowej budowy kości szczęki,
  • czy wystarczy zęby poukładać, czy też zmienić wzajemna relację łuków zębowych górnego i dolnego w stosunku do siebie,
  • czy może trzeba usuną jakiś ząb, jeśli tak to który, a może zębów brakuje.

Ortodonta musi nie tylko zebrać wywiad z pacjentem, zbadać go dokładnie, ale wykonać modele zębów  i zdjęcia rtg.

 Do niedawna modele uzyskiwano po odlaniu z gipsu, pobranego w ustach na łyżce wyciskowej specjalną masą wycisku. Obecnie korzystamy ze znacznie przyjaźniejszego dla pacjenta urządzenia – skanera 3D. Uzyskujemy w ten sposób przestrzenny model uzębienia pacjenta  z zarejestrowanym ich wzajemnym ułożeniem do siebie.

Modele gipsowe

Modele wirtualne 3D

 

Następnie trzeba wykonać dwa zdjęcia rtg:

  • pantomograficzne, na którym widać zęby, kości szczęk, stawy skroniowo-żuchwowe. Sprawdzamy na nich min. obecność lub brak zawiązków zębowych jeszcze nie wyrzniętych lub zatrzymanych zębów, stan przyzębia itp.
  • cefalometryczne tzw. boczne zdjęcie głowy. Służy ono do pomiarów kątowych oraz liniowych struktur kostnych tworzoczaszki w celu zdiagnozowania, które jej elementy i w jakim stopniu odbiegają od normy, a co za tym idzie, w jakim kierunku należy poprawić leczenie.

Nasz gabinet wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt rentgenowski – cyfrowy, wytwarzający wysokiej jakości obrazy uzębienia, stawów skroniowo – żuchwowych i czaszki. Aparat rejestruje obrazy w jakości cyfrowej, dzięki czemu możliwa jest dokładna analiza i opis zdjęć w programach specjalnie do tego przeznaczonych.

Orthoceph OC200 D

Ten komplet materiałów diagnostycznych – 2 zdjęcia + modele stanowi niezbędny element ortodontycznej dokumentacji medycznej, która posłuży również do oceny czy leczenie przebiega prawidłowo.

Dodatkowe badania to np. zdjęcia rtg zębowe celowane na te okolice, które nie są zbyt czytelne w rtg pantomograficznym np., gdy chodzi o zęby zatrzymane. Nowoczesna technika pozwala też wykonać zdjęcie rtg w 3D – obrazując przestrzenne ułożenie zęba w przeciwieństwie do porzednio wymienionych, które dają obraz jednowymiarowy.

Ponadto, wykonuje się fotografię twarzy pacjenta aparatem cyfrowym w celu zarejestrowania profilu oraz uśmiechu dla porównania ze stanem po leczeniu.

Copyright by Ortodoncja 2017. Wykonanie VISION