Konferencja PTO 12 – 13.01.2018 w Opolu

 

PROGRAM konferencji PTO

12.-13.01.2018 Opole Hotel Mercure

„Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w ortodoncji

 przystępnie i praktycznie”

 

 

Dzień 1

Piątek 12.01.2018

 

800 –  900         Rejestracja

900 –  910            Przywitanie

 910 – 1010        „Planowanie interdyscyplinarne w ortodoncji ze szczególnym uwzględnieniem roli stawów

skroniowo – żuchwowych”, lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz.                                                                 

1010 – 1050       „ Staw skroniowo –żuchwowy w aspekcie ortodontycznym”, dr n. med.  Maria Iwanecka –   

                            Zduńczyk

1050 –  1130       „Leczenie ortodontyczne w relacji centralnej. Diagnostyka, planowanie, leczenie, ekwilibracja”. Kamil Stefański – wykład sponsorowany

1130 –  1140       Dyskusja

1140 – 1200       Przerwa kawowa         

1200 – 1240       „Fizjoterapia w praktyce ortodontycznej. Przegląd najczęstszej stosowanych technik badania narządu  żucia u pacjentów przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego”, mgr fizjoterapii Piotr Kazana

1240 – 1330       „Szyny jako forma stabilizacji i leczenia wstępnego u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Punkt widzenia stomatologa”, lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz.

1330 – 1410       „Fizjoterapia w praktyce ortodontycznej. Przegląd zabiegów manualnych, fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń u pacjentów przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego. Współpraca z fizjoterapeutą”, mgr fizjoterapii Piotr Kazana

1410 – 1500             Lunch

1500 – 1540             „ Mity i fakty o stawach skroniowo – żuchwowych, czyli co klinicznie jest ważne dla ortodonty”,    Dr n. med. Michał Paulo

1540 – 1630           „Współpraca logopedy z ortodontą”, dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta – Wojciechowska                      

1630 – 1710           „Język a wady zgryzu”, neurologopeda Małgorzata Janik Jankowska

1710 – 1800                „Czy istnieje związek pomiędzy układem stomatognatycznym a postawą ciała”?,  dr Jacek Soboń

1800 – 1810                Dyskusja

 

12.01.2018 (piątek) godz. 20:00 odbędzie się impreza integracyjna w restauracji Szpitalna 13.

Gorąco wszystkich zapraszamy!

 

Dzień 2

   Sobota 13.01.2018

Drugi dzień – warsztaty praktyczne

 

I –       09.00 – 14.00  „Planowanie operacji ortognatycznych. Wykonanie płytek operacyjnych.”

Dr n. med. Barbara Warych – 15 osób maksymalnie. Cena za uczestnictwo 500 PLN

 

II –      09.00 – 14.00  „Jak szybko i przewidywalnie zbudować wzorzec okluzji u pacjentów ortodontycznych na różnych etapach leczenia. Rola łuku twarzowego, artykulatora , deprogramacji i ekwilibracji zwarcia.” –  Lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz –  BRAK MIEJSC

 

III.-     8.00- 9.30 „  Mikroinwazyjne leczenie początkowej próchnicy z użyciem materiału Icon firmy DMG” – 15 osób maksymalnie –  Barbara Bromboszcz. Cena za uczestnictwo 100 PLN. Gabinet Ortodoncja ul. Nysy Łużyckiej 9a w Opolu

 

IV-        9.30 – 14.30 „ Od reedukacji do wentylacji”, Véronique BARTHET-FAVART. Cena 250 PLN.  Hotel Mercure, – wpłaty prosimy przesyłać do Orto Trading, nr konta 74 1060 0076 0000 3200 0025 1476

OD REEDUKACJI DO WENTYLACJI

  1. Jak motywować pacjentów? Rola asystentki stomatologicznej: jak zorganizować swoją praktykę, by realizować koncepcję wczesnego leczenia?
  1. Jak prowadzić leczenie wczesne? Jak prowadzić jego fazę z użyciem U-trainera? Proste wskazówki do zapewniania idealnej kontroli odległej.
  1. Jakie zadania można przekazać asystentce stomatologicznej? Jak radzić sobie ze nowymi pacjentami? Jak komunikować się z rodzicami i pacjentami?
  1. Wstępnie wymagane informacje i obrazowanie w celu ustalenia idealnegomodelu diagnostyki.
  1. Jak przyjmować nowych pacjentów? Jak generować lepszą ich współpracę?
  2. Znaczenie pacjenta jako podmiotu leczniczego. Proste i wydajnewskazówki zapewniające prawidłowe stosowanie aparatu przez pacjenta.
  1. Opis i demonstracja ćwiczeń, które są ściśle związane z korygowaniem toru oddychania, połykania, żucia i z eliminacją dysfunkcji postawy.

 

V –     10.00 – 12.00 „Warunki anatomiczno czynnościowe a rozwój artykulacji w diagnozie logopedycznej.” – Warsztaty poprowadzą doktoranci logopedii  – 20 osób w trakcie jednej 1,5 godzinnej sesji. Cena za uczestnictwo 150 PLN. Hotel Mercure

 

Za udział w konferencji  przyznane będą punkty edukacyjne

 

      Warunkiem uczestnictwa  w I dniu konferencji ( 450 PLN)  i czterech warsztatach ( ceny podane przy  temacie warsztatu)  za wyjątkiem organizowanego przez Orto Trading jest: 


1. Zgłoszenie na adres mailowy: rejestracja.pto@wp.pl
2. Wpłata na konto OKR PTO nr 49 1240 1503 1111 0010 5175 6847 z podaniem nr NIP praktyki w celu wystawienia faktury.

 

 W obu przypadkach niezbędne jest podanie imienia i nazwiska (tytułu naukowego) osoby zgłaszającej się a także których wydarzeń wpłata dotyczy.

Samo zgłoszenie uczestnictwa bez dokonania wpłaty nie pozwoli na udział w konferencji. 

 

 

 Z poważaniem

Przewodnicząca OKR PTO

Jolanta Jarka

Copyright by Ortodoncja 2017. Wykonanie VISION