Niepokojące objawy

1.Otwarta szpara ust z wystającymi, stale widocznymi siekaczaczami


2.Otwarte lub niedomknięte usta z wysuniętą do przodu brodą i widocznym językiem leżącym za dolnymi zębami lub trzymanym między zębami.


3.Język wpychający się między zęby podczas przełykania śliny.


4.Duże szpary między zębami.


5.Zęby rosnące krzywo, zachodzące jeden na drugi.


6.Brak kontaktu między zębami szczęki i żuchwy.


7.Nadmierne zachodzenie górnego łuku na dolny tzn. np., że zęby siekacze prawie całkowicie pokrywają zęby sieczne dolne.


8.Odwrotny nagryz. Prawidłowo powinno być tak, że zęby szczęki – łuku górnego zachodzą na zęby żuchwy (jak pudełko na buty). Jeśli jest odwrotnie – dolne zęby zakrywają górne- jest to nieprawidłowość.


9.Jeśli w łuku tkwi ząb mleczny, który jeszcze nie wypadł a wyrasta już jego stały odpowiednik, wówczas ząb mleczny trzeba usunąć, aby zrobił miejsce swojemu stałemu następcy.


10.Pozostawanie zęba mlecznego w łuku powyżej 12 r.ż. również jest nieprawidłowością.

Oczywiście istnienie wady zgryzu rozpozna lekarz stomatolog jako lekarz pierwszego kontaktu i skieruje do ortodonty. Jeśli tak się nie dzieje to rodzic czy też opiekun sam może, widząc istnienie przyczyn wad zgryzu lub objawów niepokojących (wymienionych w § 2 ) umówić się na wizytę kontrolną u ortodonty bez skierowania. Warto wiedzieć o tym, że wg stanu prawnego na rok 2009 leczeniem ortodontycznym z ubezpieczenia, refundowanym przez NFZ objęte są dzieci do 13 rż. Przy czym rozpocząć można leczenie do 12 rż. a kontynuować do 13 rż. Dotyczy to tylko leczenia przy użyciu aparatów zdejmowanych: blok, płytki. Leczenie innymi aparatami :blokowymi elastycznymi, aparatami grubołukowymi, zewnątrzustnymi, a także aparatami stałymi w żadnym okresie życia nie jest refundowane przez NFZ.

Jakkolwiek duża część cech anatomicznych naszej twarzy wynika z przekazu genetycznego (np. kolor, kształt i rozstaw oczu, kolor włosów, szerokość twarzy i inne) to jednak ostateczny jej wizerunek modelowany jest przez czynność – lub jej brak, funkcje – prawidłową lub nie – poszczególnych struktur twarzy. Wszelkie odbiegnięcia od normy w czynnościach poszczególnych narządów, znajdą swoje odbicie w zaburzeniu ich budowy. Przykładem może być dziecko ułatwiające sobie oddychanie w przypadku przerostu migdałków, poprzez otwarcie ust i wysunięcie żuchwy z leżącym na jej dnie – językiem do przodu. Po kilku latach efekt będzie wyraźnie widoczny: nadmiernie wydłużona i wysunięta ku przodowi żuchwa z szerokim wysuniętym w stosunku do zębów szczęki łukiem zębowym żuchwy oraz mała, zwężona szczęka niemieszcząca wszystkich zębów. Z całą pewnością należy tego uniknąć.

Copyright by Ortodoncja 2017. Wykonanie VISION