Artykuł w “Forum ortodontycznym” tom 10, nr 1/2014

W marcu 2014 roku dr Karolina Nestorowicz – Obrzut, która odbywała u nasz czteroletnie szkolenie specjalizacyjne, zdała egzamin z ortodoncji.

 

Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Test napisała najlepiej w kraju i praktyczna prezentacja leczonych przez nią w naszej poradni pacjentów również wypadła bardzo dobrze. Gratulujemy!

 

Była to też w pewnym sensie ocena pracy całej naszej poradni.
Od lipca rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne pani dr Marta Skutnik-Rapa i będzie z nami przez kolejne cztery lata.
Jedna z naszych asystentek urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim. Na jej miejsce przyjęliśmy sympatyczną Emilię.

 

Nastąpiła jeszcze jedna zmiana w składzie personelu. Otóż po dziesięciu latach pracy odchodzi (wyjeżdża z kraju) pani Asia. Będzie nam brakowało jej zaraźliwego śmiechu L. Stanowisko pracy przejmie Pani Kasia.

Zacznij leczenie już dziś