Polityka prywatności

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest ORTODONCJA Jolanta Jarka z siedzibą w Opolu. Dane kontaktowe administratora dostępne są na stronie www.ortodonta.opole.pl w zakładce Kontakt. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem: iod@ortodonta.opole.pl.
 2. Podane dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co stanowi uzasadniony interes administratora (Art. 6.1 lit. f) RODO). Przesłanie danych dotyczących stanu zdrowia będzie traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9.2. lit a) RODO).
 3. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, serwisowi IT i dostawcy hostingu.
 4. Państwa dane będą przechowywane przez okres do 1 roku od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń. lub zobowiązań wymaganych przepisami prawa.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu.

Oferta

  Zacznij leczenie już dziś

  Szanowni Państwo

  Dziękujemy za to, że obdarzyliście nas swoim zaufaniem, decydując się na podjęcie leczenia w naszej placówce. Nie możemy go zawieść w żadnej sytuacji. W związku z rozszerzaniem się epidemii COVID-19, stosując się do rekomendacji Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej https://nil.org.pl zmuszeni jesteśmy do zawieszenia przyjęć.

   

  Ta bardzo trudna decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Pragniemy pozostać z Państwem w kontakcie; przez platformę internetową oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 504 025 737

   

  Wszyscy mamy nadzieję na spotkanie z Państwem wkrótce.

  X