Pracownia rentgenowska

 

Ortodoncja posiada własną nowoczesną pracownię rentgenowską, w której bezpiecznie i szybko wykwalifikowany i doświadczony personel wykona wysokiej jakości niezbędne do diagnostyki i planowania badania radiologiczne.

 

Zdjęcia są widoczne i dostępne niezwłocznie po wykonaniu. Pacjent może je otrzymać na płycie CD, do wykorzystania przez lekarzy innych specjalności, np. do konsultacji i leczenia stomatologicznego. Mogą być również wysłane pod podany adres mailowy.

 

Dobra diagnostyka i diagnoza wykonania na jej podstawie jest warunkiem powstania dobrego planu leczenia.

 

W styczniu wyposażyliśmy naszą pracownię w nowy tomograf komputerowy Orthopantomograph 3D Pro firmy Kavo. Jest on następcą wcześniej stosowanego przez nas aparatu Orthopantomograph OP 200 fińskiej firmy Instrumentarium. Warto wspomnieć, że jako pierwszy gabinet ortodontyczny w województwie opolskim stworzyliśmy w 1997 roku własną pracownię rtg, dla wygody naszej i oczywiście naszych pacjentów. Od wielu już lat, analogowy jeszcze wówczas aparat do zdjęć pantomograficznych z przystawką do cefalomoetrii włoskiej produkcji, jest jednym z eksponatów największego na świecie Muzeum Lamp Rentgenowskich znajdującego się na Politechnice Opolskiej.

 

Tomograf OP 3D™ Pro

 

OP 3D™ Pro

Jest to uniwersalny tomograf z innowacyjna technologią niskiej dawki Low Dose Technology, automatyczną kontrolą dawki. Jest to szczególnie istotne przy wykonywaniu zdjęć kontrolnych u dzieci.

 

Aparat ten pozwala na uzyskanie precyzyjnych obrazów 2D dzięki funkcji multilayer i technologii wiązki RTG w kształcie litery V. Badanie może być wykonane w 4 rozdzielczościach obrazu w trybie 3D. Posiada funkcję redukcji artefaktów z metalowych elementów. Ma również 5 wielkości pól obrazowania.

 

 

Dla wszystkich pięciu pól obrazowania można wybrać jeden z trzech trybów rozdzielczości. Dla skanu 5/5 dodatkowo dostępny jest też tryb Endo.

 

5x5

Planowanie pojedynczych implantów

 • Ekstrakcja zębów mądrości,
 • Zęby zatrzymane,
 • Rozdzielczość endodontyczna umożliwia bardzo precyzyjne obrazowanie struktur kanału i przyzębia.

6x8

 • Planowanie wielu implantów w jednym łuku,
 • Szablony chirurgiczne.

8x8

Ilustracja obu łuków zębowych i części zatok szczękowych:

 • Planowanie wielu implantów w szczęce i żuchwie,
 • Szablony chirurgiczne,
 • Analiza zatok u dzieci.

8x15

 • Ilustracja zapalenia zatok szczękowych,
 • Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych,
 • Górny odcinek kręgosłupa i układ oddechowy,
 • Panorama 3D.

13x15

 • Chirurgia szczękowo-twarzowa,
 • Ortodoncja,
 • Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych,
 • Diagnostyka urazów,
 • Diagnostyka laryngologiczna.

 

OP 3D™ Pro podczas pracy

 

Zdjęcia cefalometryczne

 

Zdjęcie PA

 

 

Panel wyboru zdjęcia OPG

 

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

  ORTODONCJA Jolanta Jarka, ul. Nysy Łużyckiej 9a    45-034 Opole  

 wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące:

         - rentgenowski aparat stomatologiczny  aparat  ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D  Pro z przystawką cefalometryczną  Producent  KAVO 

 

Dla jednostki zostały wydane decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg  :

OPWIS , Decyzja Nr   10/2020  z dnia 03 lutego 2020r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów  w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

W dniu 29.01.2020 r .przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg ,podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie  są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Prowadzona działalność związana z wykorzystaniem aparatów rtg nie tworzy zagrożenia dla ludzi i środowiska po wyłączeniu zasilania lampy rentgenowskiej.

Zacznij leczenie już dziś