Konferencja PTO 12 – 13.01.2018 w Opolu 

 

PROGRAM konferencji PTO 

12.-13.01.2018 Opole Hotel Mercure 

„Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w ortodoncji  

 przystępnie i praktycznie” 

  

Dzień 1 

Piątek 12.01.2018 

  

800 –  900        Rejestracja 

900 –  910         Przywitanie 

910 – 1010      „Planowanie interdyscyplinarne w ortodoncji ze szczególnym uwzględnieniem roli stawów skroniowo – żuchwowych”, lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz.                                                                  

1010 – 1050    „Staw skroniowo –żuchwowy w aspekcie ortodontycznym”, dr n. med.  Maria Iwanecka – Zduńczyk 

1050 –  1130  „Leczenie ortodontyczne w relacji centralnej. Diagnostyka, planowanie, leczenie, ekwilibracja”. Kamil Stefański – wykład sponsorowany 

1130 –  1140    Dyskusja 

1140 – 1200     Przerwa kawowa          

1200 – 1240     „Fizjoterapia w praktyce ortodontycznej. Przegląd najczęstszej stosowanych technik badania narządu  żucia u pacjentów przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego”, mgr fizjoterapii Piotr Kazana 

1240 – 1330     „Szyny jako forma stabilizacji i leczenia wstępnego u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Punkt widzenia stomatologa”, lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz

1330 – 1410     „Fizjoterapia w praktyce ortodontycznej. Przegląd zabiegów manualnych, fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń u pacjentów przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego. Współpraca z fizjoterapeutą”, mgr fizjoterapii Piotr Kazana 

1410 – 1500     Lunch 

1500 – 1540      „Mity i fakty o stawach skroniowo – żuchwowych, czyli co klinicznie jest ważne dla ortodonty”,    Dr n. med. Michał Paulo 

1540 – 1630       „Współpraca logopedy z ortodontą”, dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta – Wojciechowska                       

1630 – 1710       „Język a wady zgryzu”, neurologopeda Małgorzata Janik Jankowska 

1710 – 1800       „Czy istnieje związek pomiędzy układem stomatognatycznym a postawą ciała”?,  dr Jacek Soboń 

1800 – 1810      Dyskusja 

  

12.01.2018 (piątek) godz. 20:00 odbędzie się impreza integracyjna w restauracji Szpitalna 13. 

Gorąco wszystkich zapraszamy! 

 

 

 Dzień 2 

 Sobota 13.01.2018 

Drugi dzień – warsztaty praktyczne 

  

I –  09.00 – 14.00  „Planowanie operacji ortognatycznych. Wykonanie płytek operacyjnych.” 

Dr n. med. Barbara Warych – 15 osób maksymalnie. Cena za uczestnictwo 500 PLN 

  

II – 09.00 – 14.00  „Jak szybko i przewidywalnie zbudować wzorzec okluzji u pacjentów ortodontycznych na różnych etapach leczenia. Rola łuku twarzowego, artykulatora , deprogramacji i ekwilibracji zwarcia.” –  Lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz –  BRAK MIEJSC 

  

III -  8.00- 9.30 „Mikroinwazyjne leczenie początkowej próchnicy z użyciem materiału Icon firmy DMG” – 15 osób maksymalnie –  Barbara Bromboszcz. Cena za uczestnictwo 100 PLN. Gabinet Ortodoncja ul. Nysy Łużyckiej 9a w Opolu 

  

IV - 9.30 – 14.30 „ Od reedukacji do wentylacji”, Véronique BARTHET-FAVART. Cena 250 PLN.  Hotel Mercure, – wpłaty prosimy przesyłać do Orto Trading, nr konta 74 1060 0076 0000 3200 0025 1476 

 

OD REEDUKACJI DO WENTYLACJI 

  1. Jak motywować pacjentów? Rola asystentki stomatologicznej: jak zorganizować swoją praktykę, by realizować koncepcję wczesnego leczenia? 
  2. Jak prowadzić leczenie wczesne? Jak prowadzić jego fazę z użyciem U-trainera? Proste wskazówki do zapewniania idealnej kontroli odległej. 
  3. Jakie zadania można przekazać asystentce stomatologicznej? Jak radzić sobie ze nowymi pacjentami? Jak komunikować się z rodzicami i pacjentami? 
  4. Wstępnie wymagane informacje i obrazowanie w celu ustalenia idealnego modelu diagnostyki. 
  5. Jak przyjmować nowych pacjentów? Jak generować lepszą ich współpracę?
  6.  Znaczenie pacjenta jako podmiotu leczniczego. Proste i wydajne wskazówki zapewniające prawidłowe stosowanie aparatu przez pacjenta. 
  7.   Opis i demonstracja ćwiczeń, które są ściśle związane z korygowaniem toru oddychania, połykania, żucia i z eliminacją dysfunkcji postawy. 

V – 10.00 – 12.00 „Warunki anatomiczno czynnościowe a rozwój artykulacji w diagnozie logopedycznej.” – Warsztaty poprowadzą doktoranci logopedii  UŚ – 20 osób w trakcie jednej 1,5 godzinnej sesji. Cena za uczestnictwo 150 PLN. Hotel Mercure 

  

 

Za udział w konferencji  przyznane będą punkty edukacyjne 

  

Warunkiem uczestnictwa  w I dniu konferencji ( 450 PLN)  i czterech warsztatach ( ceny podane przy  temacie warsztatu)  za wyjątkiem organizowanego przez Orto Trading jest:  

 
1. Zgłoszenie na adres mailowy: rejestracja.pto@wp.pl 
2. Wpłata na konto OKR PTO nr 49 1240 1503 1111 0010 5175 6847 z podaniem nr NIP praktyki w celu wystawienia faktury. 

  

 W obu przypadkach niezbędne jest podanie imienia i nazwiska (tytułu naukowego) osoby zgłaszającej się a także których wydarzeń wpłata dotyczy. 

Samo zgłoszenie uczestnictwa bez dokonania wpłaty nie pozwoli na udział w konferencji.  

  

  

Z poważaniem 

Przewodnicząca OKR PTO 

Jolanta Jarka 

Zacznij leczenie już dziś