VI Konferencja OKR PTO

W dniach 08- 09.01.2016 roku nasze Opolskie Koło Regionalne Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego zorganizowało VI już Konferencje ogólnopolską, tym razem pt. „Nieprawidłowości zębowe”.

 

Organizowane przez nas Konferencje tym różnią się od większości kursów i szkoleń firm komercyjnych, że wiedzą dzielą się z nami polscy lekarze praktycy, często nasi koledzy. Pozwala to na uniknięcie bariery językowej, realia organizacyjno-prawne w innych krajach często są inne i to one też determinują postepowanie terapeutyczne. Swobodną wymianę zdań i opinii umożliwia też brak, nazwijmy to tak, bariery „tytularnej”.

 

Kilkunastu lekarzy ortodontów z ośrodków klinicznych i prywatnych praktyk przedstawiło często nowatorskie, propozycje związane z rozpoznaniem i diagnostyką a przede wszystkim leczeniem szerokiej gamy tych zaburzeń. Dotyczą one, najogólniej mówiąc liczby, czasu i  miejsca wyrzynania się zębów, a także ich kształtu. Występowanie tych nieprawidłowości u jednego pacjenta  w większym zakresie, często nie może być skorygowane tylko ortodontycznie i wymaga leczenia interdyscyplinarnego. Najczęściej oprócz lekarza ortodonty, zaangażowany jest stomatolog ogólnie praktykujący, specjalista chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, chorób przyzębia oraz protetyk. Omawiając poszczególne problemy, często nawiązywano do właściwej i odpowiednio wcześnie wprowadzonej diagnostyki, czyli uważności lekarzy stomatologów, którzy są lekarzami pierwszego kontaktu. Ścisła współpraca i w szczególności wiedza co jest, a co nie jest na poszczególnych etapach rozwoju wadą, jest kluczem do wprowadzenia adekwatnej do sytuacji terapii. Bardzo pouczający był wykład dr Marzanny Daneckiej, która pokazała jak doskonałe efekty można osiągnąć uzupełniając leczenie ortodontyczne, a nawet w przypadku, gdy pacjent świadomie z niego rezygnuje, zastępując je leczeniem z zakresu protetyki i implantologii. Wydaje się, że wciąż zbyt rzadko lekarze różnych specjalności spotykają się w celu doskonalenia współpracy. W jednym z biuletynów American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, redaktor naczelny tego czasopisma Vincent G. Kokich w tzw. wstępniaku pytał: kiedy ostatnio zabrałeś na lunch lekarza, z którym współpracujesz (referring dentist)? Czy grasz z nim co tydzień w koszykówkę? Tłumaczył tam szeroko jak ważne są te nawet nieformalne spotkania. Każdy z nas pogłębia wiedzę w dziedzinie, która go interesuje. Jest jej tak wiele, że i na to może nie starczać czasu, a szybki jej rozwój powoduje, że oddalamy się od wiedzy wcześniej zdobytej, ale nie praktykowanej. Naszym obowiązkiem jest dbałość o to abyśmy się w naszym postępowaniu terapeutycznym rozumieli i uzupełniali. W 2014 roku miałam okazję brać udział w  Zimowej Sesji Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Las Vegas, gdzie hasłem przewodnim było „ Zabierz swojego dentystę ze sobą”. Uczestniczyli w nim ortodonci i dentyści. Wydaje się, że istnieje pilna potrzeba zorganizowania wspólnych interdyscyplinarnych konferencji, w formule dającej możliwość swobodnego przedyskutowania problemów.

 

Obrady naszej VI Konferencji miały miejsce tradycyjnie w Hotelu Mercure w centrum miasta. W piątkowy wieczór na spotkaniu towarzyskim mieliśmy okazję nieco odreagować intensywny wysiłek umysłowy . Dobra kuchnia Restauracji Szpitalna13 i muzyka, a w szczególności zabawy w Fotobudce wprowadziły nastrój nieomal karnawałowy. W sobotę już od 900 godziny stawiliśmy się w komplecie, aby kontynuować obrady.

 

Nasze Koło istnieje już 15 lat, a 12 lat temu było organizatorem corocznego, VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, co przypomniała witając się na tegorocznej Konferencji, była Prezes PTO, dr n. med. lek. dent. Izabella Dunin-Wilczyńska (Uniwersytet Medyczny w Lubelinie). Mieliśmy również możliwość wysłuchania bardzo ciekawego wykładu obecnej Pani Prezes, dr hab. n. med. lek. dent. Ewy Czochrowskiej (Warszawski Uniwersytet Medyczny) o min. transplantacji przezwyrostkowej. Obecność znakomitych gości podniosła rangę spotkania i w pewien sposób była uhonorowaniem naukowej działalności naszego środowiska.

Zacznij leczenie już dziś