Wspólna konferencja dla ortodontów i logopedów

 

W dniu 25.05.2018 w hotelu Mercury w Opolu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa pt. „Współpraca ortodontów i logopedów z pacjentami z wadami zgryzu ze współistniejącymi problemami logopedycznymi” Opolskiego Koła Regionalnego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

 

PROGRAM konferencji PTO

 

Piątek

25.05.2018

 

9:00 – 9:10 Przywitanie

 

9:10 – 10:00 Dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska UŚ - „W kierunku wzajemnego poznania metodologii badań, czyli o potrzebie wspólnego spotkania ortodoncji i logopedii.”

 

10:00 – 11:00 Lek. dent. Jolanta Jarka - „Problemy logopedyczne i wady zgryzu – przyczyny i skutki.”

 

11:00 – 11:10 Dyskusja

 

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa

 

11:30 – 12:00 Mgr Anna Płonka - „Logopedyczne badanie artykulacji i czynności prymarnych.”

 

12:00 – 12:30 Mgr Izabela Malicka - „Zaburzenia oddychania i połykania jako przyczyna wad wymowy.”

 

12:30 – 13:00 Dr Barbara Sambor - „Motoryka języka i funkcja żucia a układ ruchowy narządu żucia.”

 

13:00 – 13:20 Mgr Beata Borecka – Sierpina - „Status zawodowy logopedy – resortowe uwarunkowania.„

 

13:20 – 13:40 Dyskusja

 

13:40 Lunch

 

 

Zacznij leczenie już dziś