Diagnostyka ortodontyczna 

Najlepszym czasem dla rozpoczęcia właściwego leczenia ortodontycznego wad zgryzu, których powstania nie udało się uniknąć, jest końcowy okres wymiany zębów mlecznych na stałe. Aby zapewnić szybkie i skuteczne leczenie wady zgryzu niezbędna jest właściwa diagnostyka ortodontyczna.

 

Leczenie rozpoczęte we właściwym okresie, dobrze zaplanowane i prowadzone przy użyciu odpowiednich do rodzaju wady metod nie powinno trwać dłużej niż 1.5 do 2.5, 3 lat. przy cięższych wadach.

 

Co potrzebujemy aby prawidłowo określić potrzeby pacjenta ?

 • wywiad
 • badanie
 • trójwymiarowy skan
 • zdjęcia RTG
  • pantomograficzne
  • cefalometryczne
 • zdjecia twarzy pacjenta
 • dodatkowe badania takie jak zdjecie punktowe czy tomografia komputerowe - jeśli potrzebne.

 

Wirtualne modele zębów 

Do niedawna modele uzyskiwano po odlaniu z gipsu, pobranego w ustach na łyżce wyciskowej specjalną masą wycisku. Obecnie korzystamy ze znacznie przyjaźniejszego dla pacjenta urządzenia – skanera 3D. Uzyskujemy w ten sposób przestrzenny model uzębienia pacjenta  z zarejestrowanym ich wzajemnym ułożeniem do siebie. Dzięki temu możemy wstępnie zasymulować jak będzie pacjent wyglądał po leczeniu ortodontycznym.

 

Skaner 3D w diagnostyce ortodontycznej
Skaner 3D - diagnostyka ortodontyczna
Model 3D zębów po leczeniu ortodontycznym
Wirtualne modele zębów - 3D

 

Zdjęcia RTG zębów w leczeniu ortodontycznym 

Następnie trzeba wykonać dwa zdjęcia rtg: 

 • pantomograficzne, na którym widać zęby, kości szczęk, stawy skroniowo-żuchwowe. Sprawdzamy na nich min. obecność lub brak zawiązków zębowych jeszcze nie wyrzniętych lub zatrzymanych zębów, stan przyzębia itp.  

 

RTG zębów
Przykład zdjęcia RTG zębów

 

 • cefalometryczne tzw. boczne zdjęcie głowy. Służy ono do pomiarów kątowych oraz liniowych struktur kostnych tworzoczaszki w celu zdiagnozowania, które jej elementy i w jakim stopniu odbiegają od normy, a co za tym idzie, w jakim kierunku należy poprawić leczenie oraz czy należy usuwać zęby czy też nie..

 

zdjęcie cefalometryczne
Zdjęcie cefalometryczne - boczne zdjęcie głowy

 

Nasz gabinet wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt rentgenowski: tomograf komputerowy – cyfrowy, wytwarzający wysokiej jakości obrazy uzębienia, stawów skroniowo – żuchwowych i czaszki. Aparat rejestruje obrazy w jakości cyfrowej, dzięki czemu możliwa jest dokładna analiza i opis zdjęć w programach specjalnie do tego przeznaczonych. 

 

 

 

Dodatkowe badania to np. zdjęcia rtg zębowe celowane na te okolice, które nie są zbyt czytelne w rtg pantomograficznym przeglądowym, np., gdy chodzi o zęby zatrzymane. Nowoczesna technika pozwala też wykonać zdjęcie rtg w 3D – obrazując przestrzenne ułożenie zęba w przeciwieństwie do poprzednio wymienionych, które dają obraz jednowymiarowy. 

 

Ponadto, wykonuje się fotografię twarzy pacjenta aparatem cyfrowym w celu zarejestrowania profilu oraz uśmiechu dla porównania ze stanem po leczeniu. 

 

Po przeprowadzeniu całej diagnostyki i poznaniu preferencji pacjenta, możemy określić :

1. Czas leczenia.

2. Koszt.

3. Rodzaje potrzebnych aparatów – podstawowych i dodatkowych.

4. Czy potrzebne będą usunięcia zębów, jeśli tak , to których.

5. Plan leczenia i cele możliwe do uzyskania.

 

 

 

Zacznij leczenie już dziś