Czy krzywe zęby to to samo co wada zgryzu?

 

Nie zupełnie. Zgryz to wzajemna relacja łuków zębowych – górnego i dolnego – względem siebie.

 

Ryc. 1 Prawidłowy zgryz

 

Zachowany środek symetrii dolnego łuku z górnym. Siekacze górne nachodzą na siekacze dolne. Głębokość tego nagryzu siekaczy górnych na dolne nie więcej niż 1/3 wysokości siekaczy dolnych. W bocznych odcinkach zachowane są tzw. triady czynnościowe,  co oznacza, że każdy ząb jednego łuku kontaktuje się z dwoma przeciwstawnymi.

 

Ryc. 2 Triada czynnościowa

 

 

Kiedy zgryz jest nieprawidłowy?

 

Ryc. 3 Wada dotylna

 

Zęby dolnego łuku są cofnięte w stosunku do górnego. Szpara przednio - tylna, siekacze się nie kontaktują.

 

Ryc. 4 Wada doprzednia

 

Zęby dolnego łuku wysunięte w stosunku do górnego, siekacze dolne obejmują siekacze górne.

 

Ryc. 5 Wada doprzednia ze zgryzem krzyżowym po prawej stronie pacjenta i zaburzeniem środka symetrii

 

Ryc. 6 Zgryz otwarty ze zgryzem krzyżowym obustronnym

 

Górny łuk zębowy jest zwężony w bocznych odcinkach, zęby żuchwy obejmują zęby szczeki. Pomiędzy siekaczami górnymi i dolnymi szpara niedogryzowa.

 

Ryc. 7 Zgryz otwarty częściowy boczny

 

Zęby górnego łuku nie kontaktują się z zębami dolnego łuku. Bardzo często jest to spowodowane parafunkcją (np. nieprawidłowe układanie języka).

 

Ryc. 8 Stłoczenia zębów

 

Ryc. 9 Szparowatość

 

Ryc. 10A

 

Ryc. 10B

 

Ryc. 10C

 

Zdjęcia powyżej pokazują skutki utraty po jednym zębie pierwszym trzonowym (szóstka), w górnym łuku po lewej i w dolnym po prawej stronie.

 

Co się wydarzyło?

 

Zęby dolnego łuku powoli przesunęły się w prawa stronę w kierunku luki poekstrakcyjnej co zaburzyło środek symetrii. Górny ząb trzonowy po tej samej stronie wysunął się z zębodołu w kierunku luki (objaw Godona). To również zaburza płaszczyznę zwarcia, ponieważ jeden ząb niejako wystaje ponad tę płaszczyznę. Blokuje to prawidłowe ruchy żujące (objaw „klina”). Zęby sąsiadujące z luką nachylają się do tej luki. Po lewej stronie w szczęce zęby górnego łuku przesuwają się w przeciwną stronę, czyli do luki po szóstce górnej lewej. Wzajemne relacje pomiędzy zębami górnymi i dolnymi nie są już prawidłowe (brak triad czynnościowych), ale w zgryzie urazowym, ząb na ząb. Tak więc możemy przyjąć, że pacjent ów miał wyjściowo zgryz prawidłowy, ale utrata zębów stałych spowodowała duże zaburzenia zgryzu -  estetyczne i funkcjonalne.

 

 


 

Ryc. 11A

 

Ryc. 11B

 

Bywa też i tak , że zgryz ma cechy zgryzu prawidłowego, jak opisany na ryc. 1, natomiast istnieją nieprawidłowości zębowe, np. lekkie stłoczenia lub rotacje ( obroty zębów).

Zacznij leczenie już dziś